T-Ara & Co-ed IFC

February 2, 2011

Dream High ep9_BaekHee Dance

Filed under: drama 2011 Dream High,EunJung — Minoo @ 10:09 pm

clip_Dream High EunJung dance cut

dOwNl0Ad

cr fortiara & Tiarapersia

February 1, 2011

more pics of Dream High + BTS

Filed under: drama 2011 Dream High,EunJung — Minoo @ 9:47 am

(more…)

Pix_Dream High

Filed under: drama 2011 Dream High,EunJung — Minoo @ 8:02 am

بعد از موفقیت کنسرت موسیقی متن سریال سکرت گاردن مسئولین دریم های تصمیم گرفتن یه برنامه ی ویژه بسازن به نام کنسرت دریم های و همچنین تصمیم گرفتن بلیطش رو طی ده روز آینده به صورت رایگان در اختیار علاقه مندان قرار بدن..این برنامه بعد از پایان سریال پخش میشه..اول مارس.. 

(more…)

January 27, 2011

EunJung_Dream High filming

Filed under: drama 2011 Dream High,EunJung — Minoo @ 3:05 am

more pix

DoWnLoAd

cr diadem & different sites

EunJung pix_Dream High

Filed under: drama 2011 Dream High,EunJung — Minoo @ 1:44 am

(more…)

January 25, 2011

EunJung & TaecYeon_IU & WooYoung perf cut_Dream High Ep7

Filed under: drama 2011 Dream High,EunJung — Minoo @ 1:06 am

Dream High ep7_Showcase_EunJung & TaecYeon-IU & WooYoung

download

cr:Tiarapersia

این عکسارو هم اون جونگ تو تویترش گذاشته از پشت صحنه

January 23, 2011

Dream High_Eunjung & Taecyeon^-^ + BTS

Filed under: drama 2011 Dream High,EunJung — Minoo @ 10:44 pm

(more…)

January 21, 2011

EunJung new pix

Filed under: EunJung — Minoo @ 5:44 pm

  

cr as tagged

January 20, 2011

Only Pix

Filed under: BoRam,EunJung,HwaYoung,JiYeon,pictures of T-ARA,Qri,T-ARAdot — Minoo @ 4:35 pm

(more…)

January 18, 2011

T-Ara Goodbye stages

Filed under: EunJung,Live Performances — Minoo @ 8:32 pm

در هفته ای که گذشت بچه ها در سه برنامه تلویزیونی اجرای خداحافظی داشتن..در این اجرا ها اون جونگ هم بچه ها رو همراهی کرد..اون جونگ در این مورد گفت رئیس کمپانی و کارگردانان برنامه های تلویزیونی وضعیت من و صدمه ای که به پام وارد شده بود رو درک کردن و گفتن بهتره نیام روی استیج..من به خاطر این قضیه در برابر اعضای گروه و طرفدارها شرمنده بودم..اما چون این سه اجرای خداحافظی بودن و دلم می خواست کل گروه حضور داشته باشن منم رفتم..و برای اینکه در این اجراها باشم از مسئولین دریم های خواستم زمان فیلمبرداری رو کمی تغییر بدن و برای اینکه باهام همکاری کردن واقعا ازشون متشکرم

110114_MB_YaYaYa

Download

110115_MC_WAYLT

Download

110116_INK_YaYaYa

Download

links cr as tagged

 

Next Page »